+ Todelt krank en fordel på grus. Testens rimeligste sykkel.

– Todelt krank mer plunder på teknisk sti. Overstyring gjør den nervøs i terrenget.