Fredrik Evensen

  • ALDER: 31
  • FØDT: 21.4.1986
  • KOMMER FRA: Nittedal
  • BOR: Oslo / Lofoten
  • AKTUELL MED: En av stjernene i filmen Supervention 2.

– Det er jo først og frem utrolig gøy at venner og familie kan få et innblikk i hva vi holder på med, og ikke bare ren kjøring. Også er det jo kult for meg å ha noe å se tilbake til senere i livet. Spesielt når det har så høy kvalitet, sier Norges nye snowboardfilmstjerne Fredrik Evensen.