Merke: Mammut

Problemet handle rom en skrue som ikke er festa skikkelig mellom utløsingsfunksjonen og ventilen fra trykkpatronen. Dette gjelder sekker kjøpt de to foregående vintrene, altså vinteren 2011/ 12 og 2012/13, og både RAS og Lifebag-systemene.

Hvis du finner at din sekk kan ha denne manglene må du kontakte butikken hvor du kjøpte sekken, eller kontakte Mammut her!

Slik finner du ut om dette gjelder din sekk:

Slik finner du ut om problemet gjelder din sekk: