– En stor seier for miljøgiftarbeidet

EU forbyr nå bruk av det helse- og miljøskadelige stoffet PFOA. Det betyr også et strengere forbud i Norge.

Sist oppdatert 14. desember 2016 kl 11.16
FORBUD: EU innfører forbud av PFOA. Foto: Hans Petter Hval
FORBUD: EU innfører forbud av PFOA. Foto: Hans Petter Hval

Om PFOA

  • HVA ER DET? PFOA (perfluoroktansyre) er betegnelsen på et kjemisk stoff som består av åtte karbonatomer med en fluorert sidekjede knyttet til en syre. Det er et syntetisk stoff som ikke naturlig hører hjemme i miljøet. PFOA er et såkalt PBT-stoff som betyr at det er vanskelig nedbrytbart og hoper seg opp i naturen. PBT står for persistent, bioakkumulerende og giftig.

  • HVORFOR BRUKES DET? PFOA har vann- og fettavstøtende egenskaper. Derfor brukes de blant annet i impregneringsmidler for å gjøre produkter vanntette og smussavstøtende

  • HVORFOR ER DET FARLIG? PFOA brytes svært sakte ned i naturen. Stoffene kan hope seg opp og lagres i mennesker og dyr. I tillegg øker konsentrasjonen av stoffene jo høyere opp i næringskjeden man kommer. Stoffene kan være giftige for livet i vann, gi fosterskader og er sannsynligvis kreftfremkallende. Det er muligens en sammenheng mellom PFOA i blod og overvekt.

– Saken er veldig viktig for oss, det er en stor seier for miljøgiftarbeidet at PFOA og hundrevis av stoffer som brytes ned til PFOA nå blir forbudt. Fra norsk side har det vært høyt prioritert i flere år å jobbe for forbud og andre reguleringer av denne type stoffer i EU. Nå jobber vi videre med å få regulert flere perfluorerte stoffer, sier Heidi Morka, seksjonsleder, kjemikalier i Miljødirektoratet til Fri Flyt.

Tirsdag ble det klart at EU forbyr PFOA, og hundrevis av andre stoffer som kan brytes ned til PFOA, innen 2020.

Stoffet er en miljøgift som brytes svært skate ned i naturen, og kan være giftig for både naturen og mennesker. Se faktaboks til høyre for mer informasjon.

Stoffet har vært brukt i en rekke type sportsklær, og særlig som impregnering i skallbekledning, men også som skismøring og i tekstiler. 

Les mer om bakgrunnen her.

Allerede i 2013 innførte Norge et nasjonalt forbud mot PFOA og noen andre stoffer som kan brytes ned til PFOA.

Det ble derimot ikke godt mottatt hos ESA, som er overvåkingsorganet til EØS-avtalen. Heller ikke EU-kommisjonen har vært positive til at det innføre slike nasjonale forbud.

– Hvor lang tid tror du det tar før vi ser et internasjonalt forbud?

– Globalt PFOA-forbud er foreslått under Stockholmkonvensjonen. Det vil ta noen år før et slikt forbud gjelder i regelverk i EU og dermed i Norge, samtidig er dette viktig fordi eksempelvis produksjon av stoffene da vil opphøre i hele verden, sier 

Da Norge innførte forbudet i 2013 gjaldt det PFOA og noen andre stoffer. Forbudet EU nå innfører vil være langt strengere.

– Hva betyr det for Norge?

– EU-forbudet er mye strengere, og er et generelt forbud mot bruk av alle disse stoffene (med noen unntak). Det norske forbudet blir opphevet når vi innfører EU-forbudet i norsk regelverk, siden EU-forbudet dekker mer enn det norske forbudet.

Publisert 14. desember 2016 kl 09.52
Sist oppdatert 14. desember 2016 kl 11.16
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen