Jeg blir stadig mer bekrymret, varsellampene blinker og faren er overhengende. Vi kan lese det i aviser, fra forskningen og nyhetsbrevene fra Helsedirektoratet, eller i en dokø på BI: Vi er i ferd med å bli en nasjon av pyser, av tusseladder, fjotter og metroseksuelle vrak som kun søker komfort og lykke og trivialiteter. Og hvem er syndebukken, spør du.

Det er nemlig alltid en syndebukk.