Denne uken ble det kjent at den nå 83 år gamle fjellklatreren og gründeren Yvon Chouinard, har overført hele eierskapet i Patagonia til en ideell organisasjon. Det skal angivelig være Holdfast Collective som har fått 98 prosent av selskapet. 

I tillegg er omtrent to prosent av aksjene, som altså er a-aksjene (med stemmerett) overført til Patagonia Purpose Trust som er nyoppstartet.

Slike non-profit-organisasjoner er ofte laget slik at eiere beholder kontrollen over selskapet, men har altså ikke mulighet til å ta ut utbytte. Det kan også være restriksjoner på hva overskuddet skal brukes til. 

Chouinard er ifølge Forbes dollarmilliardær, med en formue på 1,2 milliarder dollar. Store deler av formuen er knyttet til Patagonia, og forsvinner da etter at selskapet er gitt bort.

Ifølge New York Times, som først meldte saken, skal hele overskuddet til selskapet, som vanligvis har vært i underkant av en milliard norske kroner, brukes på u-landshjelp og på bekjempelse av global oppvarming.

I Norge har Olav Thon gjort noe lignende med Olav Thon Stiftelsen.

Patagonia skal være verdt rundt 3 milliarder dollar, altså rundt 30 milliarder norske kroner.

– Dette skal forhåpentligvis inspirere til en ny type kapitalisme, hvor vi får ned ulikhetene i verden, sier Chouinard til den amerikanske avisen.

– Vi skal gi vekk så mye penger som mulig til mennesker som aktivt gjør en jobb for å redde planeten.

Chouinard eide selskapet sammen med barna og kona. Selve Patagonia-selskapet skal fortsette som før, men får altså endret eierstruktur. 

Selskapet, Holdfast Collective, skal være organisert som et 501(c)(4)-selskap, som gjør at det kan gi ubegrenset støtte til poltikere. Derfor skal det ikke være de samme skattefordelene som ofte slike non-profit-organisasjoner får.