Merke: Ortovox

Tilbakekallelsen gjelder modellen 3+ med programvareversjon 2.1. 3+ er det solgt omtrent 3 500 av i Norge siden 2010, men av Ortovox 3+ med programvare 2.1 er det solgt cirka 1 500.

– Profesjonelle Ortovox partnere har i noen veldig få tilfeller oppdaget at det kan forekomme midlertidige forstyrrelser i sendesignalet til Ortovox 3+ med programvareversjon 2.1. Dette kan føre til, i veldig få tilfeller, forlengelse av søkeprosessen. Grunnen til forstyrrelsen er en programvarefeil. Det har ikke forekommet noen kjente ulykker som følge av denne feilen. For å sikre at våre kunder ikke er under noen form for risiko tilbakekaller vi alle 3+ skredsøkere med programvareversjon 2.1, forteller Stine Fet Sollien hos den norske importøren Sport Sensation.

Recall_3+VARIANTS
Recall_3+VARIANTS

GJELDER MODELLEN 3+ MED 2.1 PROGRAMVARE: Har du 3+ kan du sjekke programvaren når du skrur på sender/ mottakeren.

Alle 3+ skredsøkere som har en av følgende programvareversjoner; 1.0, 1.1, 2.0, 2.2 – uansett farge – og alle andre Ortovox skredsøkere (S1+, S1, ZOOM) er ikke affektert av denne tilbakekallingen. For å finne ut hvilken versjon din sender/ mottaker har, er det bare å skru den på, og de siste to sifrene som vises i displayet tilsier hvilken programvareversjon skredsøkeren har. For å få en nærmere beskrivelse av hvordan dette gjøres, klikk her.

– Skredsøkere affektert av tilbakekallingen skal ikke brukes før programvaren er oppdatert til versjon 2.2. Med en programvareoppdatering vil feilen bli rettet og korrigert, sier Fet Sollien, som understreker at tilbakekallingen kun gjelder Ortovox 3+ skredsøkere med programvareversjon 2.1.

Alle affekterte skredsøkere kan sendes inn gratis fra og med 25. mai via UPS direkte til Ortovox i Tyskland. Mer informasjon om tilbakekallingen finner du her.

For spørsmål kan Ortovox i Tyskland kontaktes på telefon +49 (0)89 66674-215 eller e-post recall@ortovox.com