I flere år dreiv jeg og kvistet og ryddet oppe i Krokstadkollen, før hver vinter.
Men til slutt ga jeg opp, fordi det ikke kom nok snø til å stå offpist der.
Nå i vinter, har det vært bortimot tidenes snøforhold der oppe, ja også generelt her på østlandet.
Jeg fikk til sammen ca 8-9 toppturer/offpistturer i Krokstadkollen, sammen med venner og kjendte.
Krokstadkollen har ikke så mange høydemeter og heller ikke så lange traséer.. Ca 160 høydemeter og ca 5-600 lengdemeter ned.
Det er veldig variert terreng der det er både åpne gater mellom trærne, men også litt tettere samlinger av trær her og der.
Nesten nederst mot veien mot Ulevann, risikerer en å dumpe på et og annet stup/bratthelling som en må være obs på... I tilleg er det veldig viktig og holde seg langt unna ovenfor skytebanen som ligger rett ved Ulevannveien lenger oppe!
Det er også en skikkelig bratthelling som vi kaller for "Brattbakken" og som ligger rett til høyre for bompenge stoppen ved tennisbanen.