– Tanken er at vi henter det beste fra Tirilparken og Kikutparken, sier Kevin Eikrehagen, markeds- og salgssjef i Geilo Holding.

Denne våren ble det endringer på eiersiden i Geilo. Både Geilo Skisenter og Kikutheisen er nå datterselskaper i Geilo Holding. Det vil si at Geilo Holding nå driver hele skitilbudet på Geilo unntatt Slåtta Skisenter.

– Vi har en bra drive etter at vi slo sammen skiproduktene på Geilo.Jeg skjønner godt viktigheten av et godt parktilbud og vi skal satse på utvikle det. Målet er et bra parkprodukt til jul, sier Eikrehagen.

Tirilparken slik vi har sett den de siste årene forsvinner altså. Den nye Geiloparken blir i området der Kikutparken har ligget. Ny parksjef på Geilo blir Emil Eriksson, som har bakgrunn fra Kikut og Stryn.

– Vi sitter fortsatt og planlegger. Vi skal ha park der Kikutparken var vært, og så ønsker vi å forlenge parken nedenfor dalstasjonen på Kikuteisen, ned i området det var park i gamledager, sier Eriksson.

Også parken i Havsdalen, som har gått undert navnet Fjellparken, vil nå hete Geiloparken. 

– Der er det planen at vi skal utvide og bruke hele løypa der det har vært park. Her blir det fast laps på ganske store elementer, sier Eriksson.

Eikrehagen bekrefter også at det vil bli satset på tidligpark i Havsdalen i oktober. Nøyaktig åpningsdato vil bli offentliggjort seinere.

PS. Det blir også endel andre nyheter på Geilo til vinteren, forteller Eikrehagen:

  • Bytter heiskortsystem fra skidata til access

  • Kjøper tre shuttlebusser for rask forflytning mellom dalsidene

  • Rydder skog i Halstensgård

  • Tar vedlikeholdsetterslep på alle bygg

  • Fortsetter med hyggelige sesongpriser

  • Gjenåpner Fugleleiken-heisen

PPS. Det gamle crewet i Tirilparken reagerer slik: