Legos europeiske PR-sjef, Helene Teichert, har –etter flere dagers betenkningstid- valgt å besvare Fri Flyts henvendelse vedrørende den danske lekegigantens krav om at Freeski TV-episoden som involverte jibbing og Lego-figurer skulle fjernes. Hun vil ikke kommentere denne saken spesielt, men sier på generelt grunnlag:

– Når vi ser at vår merkevare bruker i en kommersiell sammenheng vurderer vi hvert enkelt tilfelle. Hva vi foretar oss varierer fra en hyggelig forespørsel til mer alvorlige tilfeller som ender opp i en rettssal. Dette gjør vi først og fremst i kundenes interesse –for å redusere sjansen for forvirring- men også for å beskytte åndsverkene våre.

For å unngå forvirring for Fri Flyt-leserne tar vi med Legos svar på sitt opprinnelige språk her:

«Thank you for reaching out to us. I cannot comment on specific cases as the one you mention, but in general we are very careful of how the LEGO brand and LEGO products are used in a commercial context by third party, as we do not want consumers to be confused as to when they are seeing or playing with a high quality LEGO product and when they are seeing or experiencing something else.

When we see use, where our brand is used in a commercial context, we evaluate the use individually, and our actions vary from calling or sending a kind request for removal of content to more severe cases where the result may be a court case. When we react we do it first and foremost in the interest of the consumers – to reduce risk of confusion – but naturally also to protect our intellectual rights