Hvem skal betale redninga?

STORTINGSVALGET 2013: Venstre er det eneste partiet som bombastisk slår fast at folk som havner i skredsituasjoner ikke skal betale redningsaksjonen selv.

Sist oppdatert 28. august 2013 kl 08.37
HVEM SKAL BETALE: Det forsvant noen hundre tusen kroner da frikjørere utløste dette snøskredet i Oppdal i 2009. Ingen ble tatt i skredet. Men hvem skal ta regninga? Skattebetalerne eller skikjørerne? Foto: Tore Meirik
HVEM SKAL BETALE: Det forsvant noen hundre tusen kroner da frikjørere utløste dette snøskredet i Oppdal i 2009. Ingen ble tatt i skredet. Men hvem skal ta regninga? Skattebetalerne eller skikjørerne? Foto: Tore Meirik

Når ski- og snowboardkjørere, og andre brukere av vinternatur brattere enn ca. 25 grader, utløser snøskred, utløser de også et kostbart redningsapparat. Selv om ikke redningsmannskapene har for vane å gjøre det, så har både politi, politikere og debattanter i diverse massemedier tatt til orde for at de som utløser disse redningsaksjonene selv skal betale utgiftene til aksjonen.

Men hva mener de politiske partiene, altså de som styrer pengesekken? Høyre og Venstre er de eneste partiene som sier klart at redningsaksjoner skal være gratis. Men Høyre besvarte dette spørsmålet to ganger, og kun den andre gangen svarte Høyre nei uten forbehold.

Samtidig understreker alle at handlingen må være uaktsom for at egenandel på redningen skal utløses. Graden av uaktsomhet er det ingen som tør definere.

Legg for øvrig merke til Miljøpartiet De Grønne, som mener at uaktsomhet ved utøvelse av «ekstremsport» bør utløse erstatningskrav i større grad enn uaktsomhet når man driver med det de kaller tradisjonelt friluftsliv.

Fri Flyt-redaktør Erlend Sande har flere ganger skrevet om dette teamet på lederplass, og han har debattert mot FrP på TV2. Les tre av kommentarartiklene hans her: 

Også undertegnede har stilt spørsmål ved hvorfor skikjørerne ofte utsettes for press om erstatningsansvar, mens uaktsomhet i forbindelse med andre former for aktivitet, i dette tilfellet båt- og snøskuterkjøring, ikke presses på samme vis. Les kommentaren her. 

Dagens spørsmål: Bør brukere av naturen som havner i trøbbel selv betale for eventuelle redningsaksjoner? Skal skifolk selv betale for redningsaksjonen når de utløser snøskred?

Stem på din favoritt lenger ned, og skriv din mening i kommentarfeltet!

Fremskrittspartiet (FrP), v. kommunikasjonsrådgiver Lars Joakim Hanssen:

– I de tilfellene hvor vedkommende har vært veldig uforsvarlig og setter redningsmannskap og andres liv i fare bør man vurdere å kreve at de dekker deler av kostanden. Dette handler ikke om de som tilfeldig blir tatt av skred, men folk som åpenbart trosser råd og anbefalinger.

Høyre (H), v. politisk rådgiver Mette Tønder:

– Nei. Høyre har ikke planer om å innføre en slik egenandel.

Kristelig Folkeparti (Krf), v. partiets rådgiver i Energi- og miljøkomiteen, Christoffer Sahl:

– Et slikt regelverk vil åpne for stor grad av skjønnsutøvelse og mye urettferdighet. KrF mener folk bør bruke vett og forstand ute i naturen, men dersom uhellet først er ute skal alle ha lik rett til hjelp. KrF er kjent med at det i dag er anledning til å reise erstatningskrav mot den som forårsaker at en søke- og redningsaksjon blir igangsatt, dersom handlingen minst kan karakteriseres som grovt uaktsom, og dersom politimesteren anbefaler det. KrF mener terskelen for å fremme slikt erstatningskrav bør ligge veldig høyt. 

Senterpartiet (Sp), v. politisk rådgiver Ole Johnny Stavn:

– Senterpartiet mener at de som selv utsetter seg for en fare i naturen, også må ta det økonomiske ansvaret hvis det blir behov for redningsaksjoner.

NB! Etter at denne artikkelen ble publisert, kom Sp med dette tillegget til sitt svar: «Senterpartiet har ikke gått inn for noen endringer i dagens praksis i forhold til, hvem som skal ha det økonomiske ansvaret der det blir behov for redningsaksjoner».

Venstre (V) v. rådgiver i partiets stortingsgruppe, Camilla Edi Hille:

– Nei, alle som havner i ulykker i fjellet skal være trygge på at de blir reddet. Vi vil heller jobbe for å bedre varslingen og kompetansen om skredfare, slik at folk selv kan gjøre informerte risikovurderinger.

Arbeiderpartiet (Ap) v. Anne Odden, informasjonsleder, Aps stortingsgruppe:

–Når ulykken er ute, skal ingen unnlate å be om redningsinnsats av frykt for å måtte betale for hjelpen. Det skal bare kunne kreves erstatning for utgifter til redningsaksjoner i helt spesielle tilfeller, hvor det er utvist grov uaktsomhet eller er begått straffbare handlinger (som for eksempel å sende ut falske nødsignaler).

Sosialistisk venstreparti (Sv) v. politisk rådgiver Robert Kippe:

– SV har ingen planer om å endre dagens praksis. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG) v. De Grønnes 1. kandidat, Rasmus Hansson:

– Nei. Det er ikke lett å skille mellom uforsiktighet og uflaks. Alle som er i nød har rett på hjelp. Folk skal ikke la være å bruke natur av frykt for erstatningskrav hvis uhellet er ute. Men særlig de nye ekstremsport-miljøene må utfordres til å jobbe fram en kultur for ansvar og naturvett og ta opp i seg det tradisjonelle friluftslivets respekt for vær og forhold. De Grønne er åpne for en diskusjon om forsikringskrav for risikofylt friluftsliv og en egenandel ved redningsaksjoner kan ha preventiv effekt og redusere ulykkesfrekvensen.

Publisert 28. august 2013 kl 08.37
Sist oppdatert 28. august 2013 kl 08.37
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen