Fra og med denne sesongen blir altså pengepremiene like for menn og kvinner i både Freeride World Tour (FWT) og kvalifikasjonsserien FWQ. Tidligere har fordelingen av premiepotten i FWT vært basert på antall deltagere; Det har alltid vært flest kjørere i klassen Ski Men, og dermed større premiepott her.

Ski Women og Snowboard Men har vært like store klasser med like premier, og Snowboard Women har hatt minst premiepott. Den totale potten har blitt fordelt ut fra prosentvis størrelse på klassene.