Hovedtemaene for ‹‹Den nordiske konferansen for snøskred og friluftsliv›› er skredvarsling, topptur-revolusonen og skred og skisenter. Konferansen er et samarbeid mellom DNT, NGI, Fri Flyt, Røde Kors og Forsvaret. 

Fri Flyt tok en prat med Tor André Skjelbakken i Troms Røde Kors, om årets konferanse. 

Annonse

- Hvem passer skredkonferansen for?
- Vi tror konferansen vil fenge alle med interesse for temaet snøskred. Både profesjonelle og amatører, skibumser og fjellreddere vil finne tema som fenger. Vi håper å samle ulike miljø slik at man kan få utvekslet synspunkter på temaene som tas opp.Konferansen starter på fredag 4. november klokken 11:00. Det gjør det mulig å komme til Tromsø med SAS eller Norwegians førstefly fra Oslo eller Trondheim. 

For spesielt interesserte arrangeres det en hands-on skredworkshop på torsdag 11-16. Denne foregår ute, på fjellet, og vil gi innføring i skredfarevurdering, søk og redning.

- Kan du si noe om bidragene dere har fått inn?
- Det er kommet inn over tredve bidrag til konferansen. Foredragsholderne kommer fra myndigheter, forskere, skipatruljer, forsvaret, topturfolk, frikjørere og redningstjeneste. Vi har også fått tak i Ethan Greene fra Colorado Avalanche Information Center (CAIC) for å introdusere oss til temaet om skredvarsling.

- Skredvarsling, topptur-revolusjonen og skred og skisenter er årets tre hovedtemaer. Hva var bakgrunnen for at dere valgte akkurat disse?
- Temaene for konferansen er noe av de mest aktuelle tema innenfor snøskred i Norge i dag. Den nye skredvarslingen NVE jobber med kommer til å bli svært bra iforhold til hva vi er vant med her i landet. Det blir viktig å lære seg å forstå varslene og å forholde seg til dem. De fleste har vel også lagt merke til at det er langt fløere folk i fjellet med rando- og telemarkutstyr nå enn for bare fem år siden. Det er en trend at flere går på brattere turer og kjører flere og spenstigere linjer.

Det vi er usikker på, på tross av de to siste årenes mange skred er om det er en tilsvarende trend i at antall skredtatte og skredofre øker. De siste vintre har også gitt oss skredulykker i eller svært nær heiser og skredsentre. Er dette "normale" skreduykker eller er bør vi forvente andre ansvars og varslingsforhold nært eller i skisentre. Konferansen vil nok berøre alle disse tema fra flere vinkler.

- Vinteren 2010-2011 ble den verste snøskredvinteren siden 1986, med 13 omkomne. På hvilken måte kan en slik konferanse være med på å forhindre at denne vinteren blir like ille?
- Konferansen vil bidra til å spre kunnskap om temaet snøskred - fra mange ulike innfallsvinkler. Spesielt vil oppmerksomhet rundt de nye regionale skredvarsler og ikke minst kunnskap om hvordan man skal forholde seg til ulike skredfare-nivå være nyttig for alle som ferdes i fjellet. 

- Hvor viktig er det å sette fokus på snøskred og farene i fjellet?
- Skred rammer mange. Bare i mitt distrikt - Troms - omkom det 2 personer sist vinter. I tillegg var det hele 16 som ble tatt av skred. Flere av disse ble skadet og måtte til legekontroll eller sykehus. Skredgruppa i Troms rykket ut hele 9 ganger i perioden desember til mai - nesten ett skred annen hver uke. Vi ser at "skredsesongen" starter allerede i oktober og varer ut hele mai.

- Hva er det folk generelt vet for lite om når det kommer til snøskred, og ferdsel i fjellet?
- Generelt tror jeg kunnskap om sikker ferdsel i fjellet og om skred er god blandt topptur og frikjøringsfolk. Spørsmålet er om den er god nok og om man bruker kunnskapen til å være tilstrekkelig "defensiv" når forholdene tilsier det. I tilleg tror jeg mange er litt for ivrige tidlig på sessongen når forholdene er vanskelige å vurdere, og jeg tror også at mange blir litt lurt på våren av at det fortsatt er vinterlige forhold i fjellet.

- Det ble jo en stor diskusjon i fjor etter at politimesteren i Troms ønsket at skikjørere skal betale for sin egen redningsaksjon. Tror du dette temaet kommer til å bli aktuelt igjen, eller ble det så dårlig mottatt at det er dødt og begravet?
- Det er et viktig prinsipp at det skal være gratis å bli reddet når man trenger det. Her er en samlet redningstjeneste i Norge (med ett unntak) enige.  

- Hvilken utvikling tror du vi får se innen skredvarsling og redning i Norge?

 - Skredvarslingen i Norge kommer til å bli svært mye bedre når de nye regionale varslene kommer. Dette får vi vite mer om på konferansen. Den viktigste skredredning er å ikke bli tatt av skred. Du må vite hvilke nedfarter du bør unngå og på hvilke dager de er farligst for å unngå å bli tatt. Om du blir tatt må du stole på at kameratredningen fungerer. Kan du redde dine kamerater hvis de blir tatt? Stoler du på at dine kamerater klarer å redde deg hvis du blir tatt?

Alle rednings- og ambulanse-helikoptre har nå fått utstyr for å søke etter skredtatte med sender/mottaker og med Recco. Alle redningsmenn har også fått opplæring i skredredning tilsvarende det skredlederne i Røde Kors har. Det betyr at den profesjonelle redningstjenesten har tilstrekkelig utstyr og kompetanse til å utføre avansert skredredning. Problemet er bare at når de kommer frem til skredet er mellom 80- og 90% av helt begravde skredtatte allerede døde.

Kort sagt - ikke bli tatt - og sørg for god egen beredskap på kameratredning.

Velkommen til Tromsø

LES OGSÅ: 15 lette toppturer