Mens du lever for helga, lever trumferen for mandager. Kanskje er det ved kaffemaskina på jobb, kanskje er det på en chat, kanskje er det utenfor forelesningssalen. Den rutinerte trumferen vet å vente. Han holder på trumfen. Kanskje lurer han deg opp i stry også.

«Var du på ski i helga?» spør han. Uskyldig. Vanlig. Han holder den inne i hånda, du ser ikke trumfen komme.