– I dag blir Sognefjellsveien åpna for gjennomgangstrafikk 1. mai. Vi ønsker at veien skal åpnes til Sognefjellshytta allerede 1. april. Da vil friluftsentusiaster få enklere tilgang til en av Jotunheimens indrefileter med alle 2000-meterstoppene og de turmulighetene som ligger der, sier næringssjef Åshild Myhre Amundsen i Lom kommune.

– Vårskisesongen starter jo for alvor i mars / april, men veien åpner nå tidligst 1. mai. Dermed går regionen glipp av mye. Hovedargumentet mot tidligere åpning har vært at skredfaren er for stor, sier Amundsen.

Annonse

Saken fortsetter under

Sognefjellet Storebjorn Foto Johan Wildhagen:coup.no 1200x800
Toppturfolket vil få lettere tilgang til indrefileten av Jotunheimen dersom veien brøytes til Sognefjellshytta fra 1. april. Foto: Johan Wildhagen/coup.no

Fra Sognefjellsvegen når du blant annet Store Smørstabbtind på 2208 meter over havet på ski. Foto: Johan Wildhagen/coup.no

Lav risiko for skred
For å få en grundig vurdering av skredfaren i april bestilte derfor næringsaktører i Lom, med støtte fra kommunen, en skredrapport fra Skred AS. Dette er et uavhengig konsulentselskap med spesialkompetanse på skred. 

– Basert på blant annet estimert trafikkmengde føler vi at rapporten gir faglig dekning for å si at veien kan åpnes en måned tidligere uten at det går på bekostning av sikkerheten. Utgiftene til ekstra brøyting forbundet med tidlig åpning bør være overkommelige sett opp mot de positive ringvirkningene  for topptur- og friluftsfolket og næringslivet i regionen, sier Amundsen.

Les også: Slik føles det å bli tatt av snøskred 

Mye å tjene på en måned
Amundsen trekker fram at Oppland er Norges største reiselivsfylke på ferie- og fritidsmarkedet, men at store sesongvariasjoner er krevende for mange aktører. Det er estimert at en måneds ekstra tilgang til Sognefjellet kan generere 5000 overnattingsdøgn i regionen, og at næringslivet samlet vil kunne øke omsetningen med seks til ni millioner kroner på den ekstra måneden.

– Høgruta i Jotunheimen er et godt eksempel på potensialet som ligger i de urørte fjella, bare infrastrukturen er på plass. Dessuten er tilkomsten viktig for lokalbefolkninga, sier Amundsen.

Videre er det mye god folkehelse i enkel tilgang til attraktive friluftsområde, selv om naturopplevelsene og gleden ved å være ute i fjellet, selvsagt er vanskelige å tallfeste.

Det kan komme en avgjørelse den 21. november. Da skal fylkesutvalget i Oppland Fylkeskommune ha saken opp til behandling.