Hurrungane

Området: Hurrungane har lenge blitt rekna for å vere fjellsportens vogge. Her har folk drive med alpin klatring lenge. Bratte nedkøyringar på ski har òg vorte praktisert i dette området lenge før aktiviteten auka i omfang kring tusenårsskiftet. Slik sett er det naturleg at Hurrungane vart ein ynda stad for å drive den alpine skiferdsla vidare. Dei fleste alpine klatreruter på snø og is har blitt køyrde på ski. Her finst eit utal av bratte renner, store flankar og fleire av turane går på eller i samband med brear.