Første gang jeg ble oppmerksom på denne mulige skilinja var i 2003. Da hadde Fredrik Ericsson og jeg kjørt sørrenna fra Gjertvasskaret ned på Mardalsbreen. Returen gikk over Mardalsryggen og ned i Midtmaradalen. På vei oppover mot hytta på bandet åpenbarte sammenhengende snøfelt seg fra foten av Slingsbybreen og like til toppen av Sentraltind. Forholdene lå ikke til rette der og da, men et frø ble plantet. Lite visste jeg da om innsatsen jeg kom til å legge i prosjektet.

I 2013 gjorde jeg det første reelle forsøket. Frøet hadde begynt å spire og tiden var moden. I og med at sørsiden Sentraltind ligger relativt utilgjengelig og er lite besøkt, er informasjon om føre og forhold vanskelig å få tak i. Det første forsøket gikk med til å rekognosere linja grundigere og få et inntrykk av hvordan snø- og føreforhold artet seg. På det bratteste og mest eksponerte partiet hviler snøen på glatt sva, så timing innenfor et relativt kort snø- og førevindu skulle vise seg å bli nøkkelen til å få gjennomført med nødvendig margin.