Filmen, på 37 minutter, er filmet i Sogn Skisenter og Sogndal Skisenter, Hodlekve, og viser både skianleggene og toppturområdene du finner der. Ifølge Terje Valen Høihjelle følger vi tre snowboardere gjennom sesongen, fra skogsrydding på høsten til sommertur i juni.

Navnet på filmen er treffende nok SESOGN. Den kan du se gratis her: