Frikjøringsski lar seg greiest dele inn etter hvor brede de er på midten.

Dette er i nesten alle tilfeller skiens smaleste punkt, og forteller veldig mye om hva slags kjøring skiene er ment for. Forenklet kan man si at jo smalere skiene er, jo hardere snø er de beregna på.