Frikjøringsski lar seg greiest dele inn etter hvor brede de er på midten.

Dette er i nesten alle tilfeller skiens smaleste punkt, og forteller veldig mye om hva slags kjøring skiene er ment for.