Har alternativene klare

Bergans, Norrøna og Helly Hansen støtter det nye forbudet mot miljøgiften PFOA, men ønsker seg mere tid.

Sist oppdatert 18. oktober 2013 kl 10.15
PFOA-FRI: Bergans nye Hodleve-jakke i Dermizax er fri for miljøgiften PFOA, som blir forbudt fra neste år.
PFOA-FRI: Bergans nye Hodleve-jakke i Dermizax er fri for miljøgiften PFOA, som blir forbudt fra neste år.

Fri Flyt har stilt en rekke norske merkevarer åtte spørsmål om deres holdning til det kommende forbudet mot miljøgiften PFOA, som har vært vanlig å bruke i impregneringen  av skallplagg. Her svarer Jørgen Jørgensen i Norrøna, Christiane Dolva i Bergans og Christian Erga i Helly Hansen. 

1. Er dere glade for forbudet mot PFOA?

NORRØNA OG HELLY HANSEN: – Vi støtter fullt ut et forbud mot PFOA, da dette er et produkt som er skadelig for miljøet. Vi ønsker imidlertid å få til en endring av ikrafttredelsestidspunktet. Det er mye mer skadelig for miljøet dersom hele bransjen må kaste masse klær på søpla.

BERGANS: – Ja, vi støtter et forbud mot PFOA fullt ut, og er glade for at myndighetene er på ballen og tar dette på alvor.

2. Hvor lenge har dere visst at dette stoffet er giftig?

NORRØNA: – Bransjen har lenge hatt fokus på å fase ut PFOA. Allerede i 2006 kom det et initiativ fra USA for å fjerne PFOA. Frem til 2010 hadde bransjen redusert forekomsten av PFOA med 95%. Norrøna har i hele denne perioden jobbet med å redusere innholdet av PFOA i våre produkter, og forske på alternative produkter. Vi har jobbet med C6 og andre renere teknologier i noen år, vi har hatt fluorkarbon-fri impregnering i 5 år i våre produkter  Bitihorn Aero60 Jacket og Trollveggen 750down Jacket.

BERGANS: – Det har lenge vært fokus på fluorkarboner i vår bransje. Kjemikaliet er en sentral del i det som gir våre produkter den funksjonaliteten vi er ute etter, men det har også lenge vært fokus på de negative miljøkonsekvensene de kan ha. Forbudet mot PFOS kom allerede i 2007, og PFOA ligger på REACH SVHC liste som er krav vi følger opp kontinuerlig. Vi har derfor i over 3 år jobbet aktivt med å fase ut PFOA fra våre produkter. Det siste året har vi også tatt steg og deltatt i prosjekter for å teste alternativer helt uten fluorkarboner.

HELLY HANSEN: – Bransjen har lenge hatt fokus på å fase ut PFOA. Allerede i 2006 kom det et initiativ fra USA for å fjerne PFOA. Frem til 2010 hadde bransjen redusert forekomsten av PFOA med 95%. Helly Hansen har i hele denne perioden jobbet med å redusere innholdet av PFOA i våre produkter, og forske på alternative produkter.  

3. Inneholder deres skallplagg som er i butikk nå dette stoffet? I så fall: Hvilke plagg?

NORRØNA: – Alle stoffer vi har testet har så langt passert kravene til den nye loven. Det viser at vi har kommet langt. Det kan være plagg som ligger fra tidligere sesonger som kan inneholde PFOA. Våre plagg(også de som er testet rene) kan dessuten bli «smittet» av PFOA, dersom disse f.eks. blir hengende sammen med andre klær som inneholder PFOA. Det er umulig å si hvilke plagg dette vil gjelde.  

HELLY HANSEN: – Alle nye skallplagg som er testet har vært helt frie for PFOA. Det viser at vi har kommet langt. Men vi bruker fortsatt C8 teknologi på en del plagg, og her kan PFOA forekomme. (selv om testene så langt har vært negative på PFOA) Det vil også være plagg som ligger fra tidligere sesonger som kan inneholde PFOA. Våre plagg(også de som er testet rene) kan dessuten bli «smittet» av PFOA, dersom disse f.eks. blir hengende sammen med andre klær som inneholder PFOA. Det er umulig å si hvilke plagg dette vil gjelde. 

BERGANS: – En del av våre produkter er laget med DWR (Durable Water Repellent) etterbehandling. Denne gir stoffene de vann- og smussavvisende egenskapene vi ønsker. Noen DWR finisher inneholder POFA og visse gjør ikke det. Med de ekstremt lave grenseverdiene lovkravet setter, og med den utbredelsen PFOA har generellt i en masse ulike produkter, så er det veldig vanskelig å få frem testresultater som viser på null PFOA innehold. Vi har som sagt jobbet lenge med overgangen til PFOA frie finisher, og vi er veldig glade for at blant annet alle våre Dermizax stoffer, som er hoveddelen av våre skallprodukter, er laget med PFOA fri finish.  

4. Hva anbefaler dere forbrukere å gjøre med skallplagg de allerede har?

NORRØNA OG HELLY HANSEN: – Det er ingen påvist fare for forbruker å bruke skallplagg som inneholder PFOA. Faren for miljøet er først og fremst ved produksjon og destruksjon. Det beste for miljøet er om plaggene brukes så lenge som mulig. Dersom plaggene ikke brukes bør de gis til Fretex el.l. slik at produktets levetid forlenges. Forbrukere som får i seg PFOA får dette primært gjennom mat og drikke som inneholder PFOA. 

BERGANS: – Ut fra det vi vet i dag mener vi at våre kunder trygt kan bruke de produktene de allerede har som vanlig. Det er ikke påvist noen direkte helsefare ved bruk av klær som inneholder PFOA. Mengden i sportsklær er ekstremt lav og PFOA er ikke påvist å utgjøre noen helsefare ved hudkontakt. Dette betyr ikke at vi ikke tar helse- og miljøkonsekvensene av PFOA på alvor. At PFOA forekommer i så mange ulike produkter som alt fra teflonpanner, matvareemballasje, tepper, hagemøbler, gardiner + + gjør at et lovkrav fra myndighetenes side er relevant.

5. Hva gjør dere med neste års kleslinje?

NORRØNA: – Vi er nær å ha testet alle stoffer som brukes i sommer 2014-kolleksjonen og de har alle passert kravene i den nye PFOA loven.  

HELLY HANSEN: – Alle våre vinter 14 produkter som er testet er frie for PFOA.

BERGANS: – Neste års kleslinje er allerede i full produksjon og distribusjon. Vi er glade for at vi lenge har etterspurt PFOA frie alternativer, men den korte tidsfristen som er gitt i det nye norske lovkravet representerer en utfordring for oss. Per i dag holder vi på å kartlegge endelig status på eksisterende og fremtidige produkter for å få totaloversikt over hvordan vi ligger an.

6. Hva gjør dere med eksisterende produkt- og tekstil-lager som inneholder PFOA?

NORRØNA og HELLY HANSEN: – Det er umulig å si på nåværende tidspunkt. 

BERGANS: – Dette er noe vi vil ta stilling til når vi har fått totalbildet. 

7. Vil dere søke myndighetene om utsettelse til å kunne selge med plagg med PFOA i forbi 1.7.2014?

NORRØNA OG HELLY HANSEN: – Her jobber vi sammen med Sportsbransjen AS, Virke og Norsk Industri for å finne fornuftige løsninger. Det er svært uheldig for miljøet om alle plagg med PFOA må kastes.

BERGANS: – Vi stiller oss bak Sportsbransjen, Norsk Industri og Virkes felles utspill til Miljødirektoratet og håper det er mulig å få til en overgangsordning.

8. Vil funksjonaliteten gå ned i framtidige skallplagg?

NORRØNA OG HELLY HANSEN: – Vi har kommet langt med testingen av nye produkter. Bl.a. bruker vi C6 teknologi, som ikke inneholder PFOA. C6 ser ut til å virke bra på vannavstøting, men er ikke like god på smuss- og oljeavstøting som C8. Vi forsker også på andre produkter som skal gi like god olje- og smussavstøting som i dag. Det er så langt ikke funnet noen fullgod erstatter her.

BERGANS: – De PFOA-frie alternativene som finnes på markedet i dag oppfyller de krav stiller på våre produkters egenskaper. Vi er også i full gang med å teste DWR alternativer totalt uten fluorkarboner som vi håper vil vise seg å oppfylle våre funksjonskrav.

Publisert 18. oktober 2013 kl 10.15
Sist oppdatert 18. oktober 2013 kl 10.15
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen