NED SKAL DU –  MEN HVORDAN? Årets test av frikjøringsski med midtbredde rundt 10 centimeter inneholder et dusin nykommere. Testen er – med ett unntak – full av ganske tunge ski. Dette er altså ski som det er ment å kjøre med, ikke gå. (Du står selvsagt fritt til å sette en gåbinding på disse skiene.) 

Men hva du skal gjøre på veien ned, vil avgjøre mye av hvilken ski som er best for deg. Det kan være fristende å grovt gruppere de 10 skiene i to ulike kategorier – med og uten baktupp. Dette fordi det grovt sett er slik at ski med relativt flat baktupp er mer kjøre- og svingorientert, mens de med baktupp er ofte mer leikne.