Det var i oktober det ble kjent at 82 år gamle Knut Anfinset ville selge Hallingskarvet etter rundt 40 år som anleggseier. Årsaken er at han og kona Liv Anfinset, som han driver skianlegget med, skal pensjonere seg.

Håpet har vært å drive gjennom denne sesongen, før eventuelt nye eiere overtar. Men så langt har interessen vært lunken.