Hallingskarvet Skisenter har tre heiser, men er hyppig besøkt av skikjørere, særlig de som vil utenfor løypene.

Skisenteret har blitt forsøkt solgt i flere år, etter at driver Knut Anfinset vil pensjonere seg.