– Blir finansdepartementets forslag stående vil det bety stengte skiheiser, sviktende besøk og redusert omsetning i mange norske fjellkommuner, på et tidspunkt der fallende oljeinntekter og økte velferdsutgifter skaper behov for å satse på nye vekstnæringer som reiseliv. Den begrensede kortsiktige gevinsten staten kan hente på å forenkle og dermed doble momsen for alpinanlegg som i dag drives på grensen til underskudd, svekker muligheten for vekst og utvikling – som på sikt vil sikre staten langt større inntekter og Norge jobber og verdiskapning i hele landet.

Dette skriver bransjeorganisasjonen Norske Fjell AS i et høringstilsvar til regjeringens ønske om å forenkle momssystemet og innføre lik momstakst på alle tjenester. Styreleder i norske Fjell er Camilla Sylling Clausen, som også er generalsekretær i Alpinanleggenes landsforening (ALF). Hun mener momsøkningen kan gi dramatiske konsekvenser for norske alpinanlegg.

Annonse

– En økning til 23 % eller 25% vil svekke Norges konkurransesituasjon mot øvrige Europa betydelig. Merverdiavgift (moms/ mva, journ. anm) på heiskort i Norge er i dag hele 100 % høyere enn Sverige mens vi ligger 20 prosent over de fleste andre land. Momsen har allerede økt i flere omganger. Først fra 6 % til 8 %, og for få måneder siden fra 10 % til 12 %. En av årsakene til denne høye satsen er at heiskort beregnes som «persontransport,» og ikke som en «kultur og idrettsaktivitet». Denne klassifiseringen er underlig. Hele formålet med å ta en skiheis er å bedrive skisport. En langt mer fornuftig kategorisering vil derfor være å plassere heiskort i kategorien «kultur og idrett». En slik klassifisering er blant annet gjort i Sverige, skriver Clausen i høringstilsvaret.

Høringsfristen gikk ut i slutten av august, og det er foreløpig ikke klart når en eventuell lovendring trer i kraft. Nå skal Finansdepartementet vurdere innspillene - inkludert dette - før de tar stilling tl saken.

Ifølge regjeringens pressemelding er dette årsakene til at utvalget nedsatt av finansdepartementet ønsker lik momssats for alle tjenester:

  • Merverdiavgiftens formål bør være å skaffe staten inntekter på en enkel måte.
  • Merverdiavgiften bør være mest mulig nøytral og enkel å praktisere. Det tilsier at merverdiavgiften utformes på et bredt grunnlag og med bare én sats.
  • Mål som å fremme folkehelse, miljø og fordeling kan mest målrettet ivaretas ved å bruke andre virkemidler enn reduserte satser og nullsatser i merverdiavgiften.

Finansminister Siv Jensen understreker at avgjørelsen ikke er tatt, og skriver dette i en e-post til Fri Flyt:

– Jeg vil påpeke at verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til denne saken. Anbefalingen om å innføre én felles sats på merverdiavgift i Norge kommer fra et utvalg som vi har satt ned, men som har jobbet helt uavhengig. Rapporten fra utvalget har nettopp vært på høring, og vi har fått mange relevante og gode innspill som vi nå skal se grundig på før vi gjør våre vurderinger. Som regel kommenterer ikke jeg de konkrete anbefalingene fra uavhengige utvalg som vi setter ned, før jeg har fått sett grundig på saken. Men i dette tilfellet varslet jeg tydelig, allerede da utvalget kom med sin rapport, at det ikke vil være aktuelt for denne regjeringen å fjerne alle lav- og nullsatser selv om det er det utvalget anbefaler. Vi er opptatt av de hensynene som ligger bak lav- og nullsatsene i momssystemet vårt i dag.