– Motivasjon er et fagområde der det er gjort mye forskning tidligere, men i forhold til jibbing er det gjort svært lite. Dette har nok blant annet med at det er en forholdsvis ung aktivitet. Jeg ønsker at forskning skal gjøres på andre områder enn de tradisjonelle idrettene og mener mitt prosjekt kan bidra til å sette fokus på de mer utradisjonelle idrettene, sier Korsbøen.

Han er i gang med en undersøkelse på nett med temaer som velvære, tilfredsstillelse av ulike behov, motivasjonskvalitet, lidenskap og innsats. Målet er å finne ut hva som motiverer jibbere.

– Prosjektet avsluttes i mai 2014. Jeg håper mange jibbere tar seg tid til å svare på spørreundersøkelsen. Det er til stor hjelp og nytte om nettopp du svarer. Undersøkelsen tar mellom 5 og 10 minutter, så det er relativt fort gjort, sier Korsbøen.

Undersøkelsen finner du her!