Miljøgiften PFOA har i mange år vært i vanlig bruk til impregnering av sportsklær.
Fordi giften er linket til fedme og kreft, forbys den i Norge fra 1.juni.

Det nye forbudet har møtt kraftige protester fra Sportsbransjen.
 
Også EU protesterer nå mot forbudet. I en rekke brev til norske myndigheter skriver de at det norske forbudet er et brudd på regelen om fri flyt av varer og tjenester.

Etter EUs syn er forbudet også i konflikt med det europeiske kjemikalieregelverket.
 
– Ekspertene i EU er helt enige i at PFOA har svært uheldige effekter. Men EU vil at medlemslandene jobber innenfor det felleseuropeiske regelverket, isteden for å operere med særnasjonale lover, sier Audun Heggelund, sjefingeniør i Miljødirektoratet.

EU mener at det ikke er rom for nasjonale regler, mens Norge mener at regelverket åpner for det – så lenge stoffet ikke allerede er regulert på EU-nivå.
 
– Hva skjer nå med det norske forbudet?
– Det nasjonale forbudet er vedtatt og vil bli stående – helt til man eventuelt får en overnasjonal avgjørelse eller norske myndigheter bestemmer seg for trekke forbudet igjen. Men vi har ikke fått noen signaler om at noe slikt er på vei, sier Heggelund.
 
– Hvor går prosessen med EU videre?
– I verste fall vil dette bli løfta opp til høyere organer som EU-domstolen. Men ting tar tid, og det er ikke utenkelig at EU innfører sitt eget forbud mot PFOA før det er fattet en endelig beslutning der, sier Heggelund.