I et brev Sportsbransjen, Norsk Industri og Virke sendte til Miljødirektoratet mandag denne uken, frykter de tre aktørene følgene av PFOA-forbudet som trer i kraft 1. juni 2014:

– Konsekvensene av å fastholde ikrafttredelsestidspunktet kan i verste fall bli konkurser, behov for omfattende destrueringer av varer med ukjente miljøkonsekvenser, nedbemanninger og store økonomiske utfordringer for mange aktører, skriver aktørene.

Annonse

Administrerende direktør i Sportsbransjen, Bård Kristiansen, uttalte i går til Fri Flyt at bransjen trenger mer tid for å møte de nye kravene, og fryktet økonomiske tap. Men i brevet til Miljødirektorateter går han og de andre aktørene mye lengre i å konkretisere probleme de frykter:

– For tekstilbransjen er det snakk om klær med enorme verdier. Et raskt anslag viser at det i sportsbransjen alene er det snakk om verdier på rundt en halv milliard kroner som allerede er bestilt, men som ikke vil være omsatt pr. 1. juni 2014.

Bård Kristiansen har så langt ikke svart på Fri Flyts henvendelser om brevet.
Vi kommer tilbake med mer.