PFOA er vanlig å bruke i impregnering av skallprodukter. Etter en lengre prosess ble det i fjor vedtatt et norsk forbud mot produksjon, import og salg av tekstiler hvor miljøgiften forekommer.

Forbudet møtte sterk motstand fra Sportsbransjen, som mener den har fått for lite tid. De har anslått at det i juni vil være varer med PFOA for en halv milliard kroner hos butikker og leverandører.

Nå snur Miljødirektoratet.

– Vi mener det ikke er noen miljømessig god løsning at disse varene destrueres eller selges til andre land som har mindre streng regulering, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet anbefaler nå Klima- og miljødepartementet å endre regelverket slik at produkter som kan dokumenteres produsert før 1. juni 2014, kan importeres og selges fram til 1. januar 2018. Produktene som allerede er i butikk og på lager (i Norge såvel som i utlandet), vil dermed kunne selges de nærmeste årene, mens produksjonforbudet står ved lag.

 – Jeg synes dette er fornuftig. Det er positivt at de tar signalene fra bransjen på alvor og foreslår en overgangsordning. Den har de vært rause på. Samtidig står de fast og er offensive på produksjonsforbudet. Det er bra – dette er et stoff vi alle vil bli kvitt, sier Jørgen Jørgensen, daglig leder i Norrøna.

Bård Kristiansen i organisasjonen Sportsbransjen er enig.

– Det er fint med en overgangsordning slik at bransjen slipper å kaste varer i søpla. Det ville vært det dårligste alternativet for miljøet. Det viktigste for miljøet er at det ikke produseres flere produkter med PFOA – og det har Miljødirektoratet opprettholdt, sier han.