– Området hvor det er planlagt hytteutbygging er et av områdene hvor det er råest skogskjøring. Strandafjellet skisenter byr på stor variasjon, det være seg bratte vegger, puter, klipper, åpne sider og nettopp skogskjøring. Forsvinner dette området vil skogskjøringen på fjellet reduseres betraktelig, sier lokale frikjøringsentusiasten John-Arne Løvold, som ser svært mørkt på at det legendariske skogskjøringa kan bli hyttefelt.

– Jeg er opptatt av å bevare de mulighetene som er på fjellet. Som lokal kjører på Stranda syns jeg forslaget er helt bak mål og må stoppes, sier han.

image-1
image-1

GRANDIOSA-FAN: John-Arne Løvold akter å slåss mot hyttebygging i Grandiosaskogen -det fantastiske skogsrunnet ned mot Grandiosafabrikken på Stranda. Her gjemmer han seg bak et av trærne i området. Foto: Privat

Plan ute til høring

Utbyggingen, som innebærer hytter, utleieleiligheter og infrastruktur ligger nå ute til høring. Planen er utarbeidet av planlegger Bjørn Aase fra Leite og Howden AS på vegne av tiltakshaverne Terje Syversen og Håkon Wågsæther i Lien Hyttegrend AS –som Grandiosaskogen heter blant utbyggerne.

– Detaljreguleringen ligger ute til andre gangs offentlig ettersyn nå, denne avsluttes 14. mars, og skal da vurderes i kommunen. Innenfor denne fristen er det viktig å få inn alle papirer, bilder og kart som viser hvor frikjøringsområdet ligger i forhold til hyttefeltet. Når dette er planlagt ferdig er ikke godt å si, sier John-Arne Løvold.

– Tar mesteparten av skogen

– Hvor stort er hyttefeltet?

– Det dekker store deler av Fursetskogen. Det ligger ikke ute hvor mange hyttetomter området er regulert for, men det finnes kartdata på størrelsesomfanget på Stranda kommunes hjemmeside.

–  Hva brukes området til i dag?

– Hovedsakelig til frikjøring i skog, og beite for sau på sommerstid. Etter det jeg vet er ikke det noe annet. Det ligger en gammel seter i området, men hvorvidt denne er i bruk skal jeg ikke si noe om.

«Tilfredsstiller off-pist behov»

Utbyggerne er ikke enige i at hyttefeltet ødelegger offistekjøringa, og planlegger Bjørn Aase skriver i at «På bakgrunn av ovennevnte vurdering fra Henholdsvis Lien Hyttegrend AS og Strandafjellet Skisenter AS,  vil etter vårt skjønn vedr. tema off-pist tilfredsstille dagens og langt utover fremtidens behov».

LES OGSÅ: Offpisteguide for Strandafjellet

skog
skog

GRANDISOSKOGEN: Glissen skog med masse morsomt terreng, lett tilgjengelig fra heisen. Foto: John-Arne Løvold