Leder for programkomiteen, Espen Nordahl, gleder seg til årets konferanse, og er stolt over å kunne presentere to av foredragsholderne allerede nå.

– Vårt mål er at ingen skal omkomme i skredulykker. Når vi ser at over 90 prosent av alle skredulykker skyldes menneskelige feil, blir det med risikovurdering og beslutningstaking ute på tur svært viktige temaer. Dette er to fagfolk som har noe nyttig å bidra med, og som er gode på det de driver med, sier han.

Annonse

Østerrikeren Walter Würtl holder to foredrag på konferansen: ett om tiltak for å unngå skred og innføring i bruk av verktøyet LO.LA (Lokale Lage – Local Situation). Det andre handler om trender i skredulykker i Østerrike, der stadig mindre snø i fjellet har ført til flere og mer alvorlige skredulykker.

Amerikaneren Jordy Hendrix holder foredraget ”skiløyper som et uttrykk for risiko: Hvordan bruke terrenganalyse til å forstå og definere risiko” (Ski racks as an expression of risk: understanding and defining risk through terrain analysis). Han presenterer ny forskning rundt hvordan en kan bruke GPS spor mer effektivt i risikohåndtering, observere og vurdere en rekke beslutninger som gjøres i løpet av en tur.

Se detaljert beskrivelse av foredragsholderne nederst i saken.

Saken fortsetter under

Jordy Hendrikx - Photo credit Montana State University 500x
FOREDRAGSHOLDER: Jordy Hendrix. Foto: Montana State University

FOREDRAGSHOLDER: Jordy Hendrix. Foto: Montana State University

Les også: Skredkonferansen til Åndalsnes 

Interessen har tatt av
– Det skjer så mye i Norge rundt det med skred. Vi ser en eksplosiv utvikling i interessen for og oppmerksomheten rundt toppturer, skred og skredsikkerhet, sier Nordahl.

Han tror en del av den økte interessen skyldes at Norge nå har fått på plass et system rundt skredvarsling, og at dette brukes og har gitt større fokus på det med skred.

– De fleste alpeland, samt USA og Canada har hatt slike tjenester lenge, så i Norge ligger vi litt bak på dette området. Men vi ser at siden det kom for fem år siden har det med skred kommet mer på dagsorden, og vi ser at holdningene blant folk endrer seg. Vi er blitt mer bevisste på skred og skredfare, sier han.

NVEs skredvarsel er imidlertid også stadig debattert i miljøet.

Les mer: Kan få fatale konsekvenser    

Saken fortsetter under

Skredkonferanse - Tore Meirik 1200x800
STOR INTERESSE: Oppmerksomheten rundt og interessen for toppturer, skred og skredsikkerhet har tatt av i Norge, sier Espen Nordahl i programkomiteen for skredkonferansen. Foto: Tore Meirik

STOR INTERESSE: Oppmerksomheten rundt og interessen for toppturer, skred og skredsikkerhet har tatt av i Norge, sier Espen Nordahl i programkomiteen for skredkonferansen. Foto: Tore Meirik

Tett, men åpent program
Den nordiske skredkonferansen arrangeres annethvert år av Totalt forventer Nordahl å ha rundt 40 foredrag å by på når årets program er ferdig spikret.

Til forskjell fra tidligere konferanser har ikke årets skredkonferanse noe fastsatt tema. Dette angår mange av oss, og derfor ønsker vi å favne bredt, og at konferansen skal være så åpen som mulig, sier Nordahl.

– Skred engasjerer folk over hele verden, og skredkonferansen er en viktig møteplass, sier Nordahl.

Konferansen trekker deltakere med vidt forskjellig bakgrunn og fra ulike miljøer: Fra toppturister, fjellførere og guider på den ene siden, til redningstjenesten, Forsvaret, politi og brannvesen og andre offentlige etater på den andre, samt forskere og andre.

Påmeldingen er nå åpen. Programmet blir oppdatert forløpende på konferansens hjemmesider samt på konferansens Facebook side 

Saken fortsetter under 

Espen Nordahl - foto Roy Millar 800x
LEDER: Espen Nordahl leder programkomiteen for den Nordiske Skredkonferansen. Foto: Roy Millar

LEDER: Espen Nordahl leder programkomiteen for den Nordiske Skredkonferansen. Foto: Roy Millar

Detaljert om foredragsholderne
Østerrikeren Walter Würtl holder to foredrag på konferansen: ett om tiltak for å unngå skred og innføring i bruk av verktøyet LO.LA (Lokale Lage – Local Situation). Det andre handler om trender i skredulykker i Østerrike, der stadig mindre snø i fjellet har ført til flere og mer alvorlige skredulykker.

Würtl (48) bor i Innsbrück og har jobbet med utdanning og forebygging av skredulykker i 25 år. Han er en UIAGM-sertifisert fjellfører, har blant annet jobbet med den østerrikske søk- og redningstjenesten, vært utdanningsansvarlig for Austrian Alpine Association, og er redaktør for et tidsskrift om risikohåndtering i fjellsport.

Amerikaneren Jordy Hendrix holder foredraget ”skiløyper som et uttrykk for risiko: Hvordan bruke terrenganalyse til å forstå og definere risiko” (Ski racks as an expression of risk: understanding and defining risk through terrain analysis). Han presenterer ny forskning rundt hvordan en kan bruke GPS spor mer effektivt i risikohåndtering, observere og vurdere en rekke beslutninger som gjøres i løpet av en tur. Denne metoden tar for seg store mengder GPS-spor og analyserer risiko i en større sammenheng, relatert til personens erfaring. Metoden kombinerer GPS-loggede skisporet med en spørreundersøkelse for å analysere hvor stor risiko vedkommende har tatt med sitt valg av terreng, hvordan disse valgene sammenfaller med andre med liknende erfaringsgrunnlag som ferdes i området, og sammenlikne dette med de valgene profesjonelle gjør under ulike forhold.

Hendrix er direktør for Snø- og snøskredlaboratoriet ved Montana State University i USA, der han også er foreleser på Department of Earth Sciences, fakultetet for naturvitenskap. Professoren jobber også som konsulent innen snø- og snøskred, og har undervist i snøvitenskap på fakultet for arktisk geologi ved universitetssenteret på Svalbard. Hans forskningsarbeid fokuserer på snø- og skredforskning, og har skrevet over 120 forskningsrapporter, artikler, og avhandlinger rundt temaer som snø og snøskred, risiko og beslutningstaking, hydrologi og klimaendringer som har vært publisert i Nord-Amerika, Europa, New Zealand, Arktis og Antarktis. Hendrix har også hatt artikler i store aviser som The New York Times og The Wall Street Journal, i magasiner som Powder Magazine og Nature, og han har vært intervjuet som ekspert på The Weather Channels populære serie The Strangest Weather on Earth.