Ørjan Kongsvik Aall

  • Leder for Protect Our Winters Norge, som jobber for et grønt skifte i friluftsliv.

  • Er en internasjonal organisasjon, startet av Jeremy Jones.

  • Har en rekke actionsporthelter som støttespillere, som Kjersti Buaas, Tormod Granheim, Hedvig Wessel og Markus Wegge i Norge.

1

Det relativt stabile klimaet som har omgitt kloden vår de siste 10 000 årene, har gjort det mulig for vårt moderne og avanserte samfunn å vokse frem. Nå registrerer vi raskere endringer i klimaet enn noen sinne, og dette skyldes våre utslipp av klimagasser. 

Klimaforandringene er vår tids største utfordring. Om den globale oppvarmingen ikke begrenses til maksimalt to grader risikerer vi at planeten havner i ubalanse, noe som ville gitt katastrofale konsekvenser for mennesker, dyr og natur.

Bakgrunn: Flyplass i Trysil/Sälen får grønt lys

Snø har en bemerkelsesverdig evne til å illustrere og konkretisere klimaendringer. Vi ser allerede i dag hvordan dagene på ski både i alpinbakken og langrennsløypene blir færre for hvert år som går. Dette bidrar til at også Ola Nordmann merker klimaendringene på kroppen, noe som vekker følelser og (forhåpentligvis) ønsker om å iverksette tiltak for å redusere egne og samfunnets klimagassutslipp. Dette er noe vi opplever hver dag i vårt arbeid for å kommunisere klimaproblematikken i vintersportsverden, en gruppe som står sterkt i Norge. 

Ved hjelp av målinger av klimaet kan vi forutsi hvordan vinteren vil se ut i fremtiden, avhengig av hvor raskt vi klarer å begrense våre klimagassutslipp. Hvis vi fortsetter langs samme kurs som i dag, og dermed lar den globale oppvarmingen fortsette, kan halvparten av skidagene ved norske skisentre forsvinne innen kort tid i følge norsk forskning. Dette burde være en vekker for mange, ettersom det ikke lengre er snakk om våre barnebarn, men oss og vår levetid. Hvis vi derimot raskt legger om våre forbruksmønstre til hva som er tilhørende et mer bærekraftig samfunn, ser fremtiden med ett veldig mye lysere ut. Klarer vi å oppfylle togradersmålet vil reduksjonen i antall skidager omtrent halveres, men dette krever handling nå.

Det er med dette i tankene at vi ønsker å stille spørsmål ved investeringen i flyplassen i Sälen/Trysil. Flyplassen som ligger 40 minutter fra Trysil, som nylig mottok godkjennelse fra EU-kommisjonen for en statlig støtte på en kvart milliard kroner, vil medføre økt flyturisme og følgelig betydelige klimagassutslipp. Ironien er slående, men det ser dessverre ikke ut til å oppfattes av den svenske miljødomstolen, Skistar (eier av skianleggene i Trysil og Sälen) eller Trysil Kommune.

Forskning fra Universitetet i Stockholm viser at skiturister velger bort Sälen/Trysil når vintrene blir korte, allerede i dag. Dette får oss til å stille spørsmål ved beregningene av målgruppen som skal utgjøre 200 millioner europeiske skiturister, og ikke minst hvordan investorene har tenkt å få tilbake sine 750 millioner.

Å bygge en flyplass i Sälen er et klart symbol på nærsynthet og uvitenhet ovenfor klimaendringer. Fokuset ligger hos kortsiktig fortjeneste, arbeidsplasser og skatteinntekter, og vi glemmer at vi, eller våre mest sannsynlig våre barn, må betale tilbake mange ganger i morgen. Vi velger å ikke anerkjenne vår rolle i den globale utviklingen, til tross for at vi alle lever på samme planet og dermed innehar felles ansvar for vår fremtid. Ønsker vi virkelig å kutte av den grenen vi alle sitter på?