Elva Tegninga starter på høyfjellet i Alvdal, i en høyde på 1518 meter. Etter dette renner den nedover østover gjennom Rendalen og ut i Glomma, rett nord for Hanestad.

Før sitt utløp i Glomma får vannet et par turbulente fall, gjennom en ravine som danner det dramatiske fossefallet kalt Tegningfallet.