Selskapet bak skredsikkerhetssystemet Safeback ble etablert av Tor Berge, André Mjølhus og Sigmund Andreassen i Bergen i 2016. Høsten 2023 lanseres skredsikkerhetssystemet for salg. Safeback er et slags viftesystem som blåser ut luft rundt munn og nese - luft systemet henter fra snøen rundt sekken. Dermed fjernes karbondioksid og tilføres oksygen rundt skredofferets ansikt.

Ifølge Safeback skal dette redusere risikoen for å omkomme på grunn av oksygenmangel i et snøskred fra 15 til 90 minutter - de fleste som dør av kvelning i en skredulykke er i live i omtrent et kvarter, men etter 15 minutter synker overlevelsessjansene drastisk. Safeback skal gi tilgang til oksygen i 90 minutter.