Et liv med erfaringer i vinterfjellet gjør Asbjørn Eggebø Næss til en av landets desidert mest bevisste frikjørere. I sesongstarten av Jakten på villsnøen legger programlederen frem en solid lekse i linjevalg. Hvor, hvordan og hvorfor. Hensyn som først og fremst tas med tanke på sikkerhet, men selvsagt også for at kjøreopplevelsen skal bli så god som mulig. En frikjører bør ha nese for tørrsnø hvis den finnes, og deretter hvor den ligger dypt og urørt. Her lærer vi også om fordelene ved å gå fjellet fra bunn, hjelpemidler, observasjoner og vurderinger. 

«Jakten på villsnøen» er et innblikk i den moderne frikjørenens hode, der seerne får inspirasjon og lærdom om hvordan en bedre kan skal bruke fjellet. Asbjørn Eggebø Næss, som mange kjenner fra Supervention, har inntatt  programlederrollen og drar igjennom utfordrende temaer i den evinnelige jakten etter god snø. Som en slags livets skole skal kunnskapen formidles i programserier som slippes med ganske jevne mellomrom her på friflyt.no.

Se alle episodene av Jakten på villsnøen her. 

JAKTEN PÅ VILLSNØEN

Denne serien gir et innblikk i den moderne frikjørerens hode. Programleder Asbjørn Eggebø Næss, kjent fra skifilmen Supervention, guider seerne gjennom utfordringene han møter i sin søken etter perfekt snø og byr på inspirasjon til hvordan vi bedre kan bruke fjellet.