Håradalen Utvikling AS og Otium AS har kjøpt alle aksjene i Røldal Skisenter, og tar dermed over et av landets sterkest voksende skisenter. Oddvar Bratteteig fortsetter som daglig leder i Røldal skisenter.

Røldal skisenter har i løpet av få år befestet sin posisjon som Sørvestlandets mest populære vinterreisemål, og hele Skandinavias løssnøeldorado. Omsetningen har i løpet av 6 år gått fra NOK 3,1 mill til 9,7 mill i 2006 sesongen. Røldal skisenter har den største gjennomsnittlige snødybde av alle skisentre i Norge, og høyden over havet sikrer at det aller meste av vinternedbøren faller som snø.

Håradalen Utvikling AS består av lokale grunneiere. Otium AS eies av Tore Lie fra Stavanger. De nye eierne er i gang med utbygging av overnattingskapasitet og aktivitetstilbud i direkte tilknytning til skisenteret. Et felles eierskap på overnatting og drift sikrer en dynamisk og markedsrettet destinasjon.

Håradalen Utvikling AS og Otium AS vil investere ytterligere i Røldal, og et mangfoldig overnattingstilbud vil komplettere et større og enda mer allsidigskisenter i tiden fremover.

Pressemelding fra Røldal Skisenter