– Kombinert med uvanlig lite vind til Oppdal å være ble det litt uvante snøforhold lørdag, men heldigvis var det såpass flatt lys og tidvis tynn såle, at vi fikk heldigvis bygd litt karakter likevel, sier Fri Flyts Tore Meirik ironisk til sine kollegaer i Oslo.

Sikten var best i områdene med litt trær rundt, og derfor var bekkdalen Skjøvdøla i Vangslia og mesteparten av Hovden veldig bra lørdag.