Kongsberg Skisenter ble i 2020 kjøpt opp av eierne av Oslo Vinterpark, og ble dermed en del av heiskortsamarbeidet.

Kongsberg Skisenter åpner ofte tidlig på sesongen, og har gode snøforhold.