Hovden alpinsenter i Bykle i Agder er et av Sørlandets største skianlegg. Er kjent for å ha en av landets beste parker. Har skitrekk opp Hovdenut, og har også skiheis på Breive .