Emmanuel Macron er i disse dager på besøk i Chamonix for å se på utviklingen til den kjente isbreen Mer de Glace. Samtidig lanserer han en rekke forslag for å beskytte isbreen. Særlig er det den økende turismen til det populære ski- og klatrestedet som bekymrer presidenten.

Derfor øker de nå bøtene kraftig for uønsket atferd. I fjor bad ordføreren i Chamonix om tiltak for å begrense påkjenningen fjellområdet nå har. Der heves np bøtene fra dagens nivå på rett i underkant av 400 kroner til mellom 7500 kroner og 15000 kroner, skriver NRK.

I tillegg må nå klatrere som skal bestige fjelltoppene ha med spesifisert utstyr, si hvilken rute de planlegger og om de har reservert hvilkeplasser. Det skal også opprettes et naturreservat i området, og det blir forbudt med tungtransport i nærliggende områder.

I forrige uke skrev Fri Flyt om utviklingen av isbreene i Alpene. Der beskrev tindevegleger og klimaforsker Halvor Dannevig situasjonen på Mer de Glace på følgende måte:

– Mer de Glace i Mont Blanc-massivet, vil bli 5-6 km kortere innen 2050. Om den blir helt borte innen år 2100 kommer an på om vi får redusert utslippene.

Macron lar seg også påvirket av situasjonen til Mer de Glace.

– Jeg hadde ikke ventet så kraftig nedsmelting, som vi er vitne til. Det gjør et sterkt inntrykk.