Med shots fra Haines, Lake Tahoe, Mt. Hood, Detroit, Michigan og Park City, USA, og Nelson og Squamish i Canada, og folk som Neil Provo, Ian Provo, Sam Cohen, John Spriggs, Lucas Wachs, Todd Ligare og Sammy Carlson – i tillegg til Tanner Hall selv – er det liten tvil om at dette er verdt å bruke 38 minutter på.

Annonse