«Jeg bare vet at jeg begynner å føle det sånn som jeg følte det da jeg var sytten år igjen»

…dette sitatet fra Tanner selv starter traileren til filmen om han sjøl.