Candide skis the world er det temmelig treffende navnet på filmen: