Bildene fra Film Tour Sogndal 2020. Foto: Brynjar Tvedt