– Denne filmen er en slags romantisk komedie om fjellpartnerskapet til meg og Krister Kopala. Jeg ville formidle bruddet vårt, hvordan vi fant nye partnere i Eivind Aanensen og Eirik Verlo, og hvordan det hele utspilte seg der oppe, sier Nikolai Schirmer.

Denne høsten skal altså både Nikolai Schirmer og Krister Kopala vise hver sine filmer på Film Tour. Schirmers film heter Eulogy, og handler altså om han og Kopalas vennskap, og hvordan de nå går hver sine veier i fjellet. Blant annet med Kopalas eget prosjekt.