– Uansett hvor du er, hvem du er eller hvor mye informasjon du melder inn, så er alle observasjoner viktige. Jo mer informasjon vi har, jo bedre og mer nøyaktig skredvarsling kan vi lage, sa tindevegleder Marit Svarstad Andersen under workshopen på konferansens første dag.

Viktig informasjon

Annonse

Tema for workshopen var skredundervisning på folkehøgskoler. Målet er å få elevene til å bruke Regobs og dermed bidra til skredvarslingen, men dette gjelder naturlig nok alle som ferdes i vinterfjellet.

– Informasjonen som kommer inn gjennom Regobs er ikke bare viktig for oss som lager skredvarslet på varsom.no, men observasjonene vil også hjelpe andre som er på tur i samme område på samme tid. Særlig i regioner som ikke har egen skredvarsling, sier Svarstad Andresen, som er skredvarsler selv, og har ansvaret for å gjøre terskelen for å bruke både Regobs og varsom.no lavere.

– Umulig å gjøre feil

– Hva skjer med informasjonen som legges ut via Regobs-appen?

– Den publiseres umiddelbart på varsom.no, i tillegg til at våre fire som har skredvarslingsvakt får infoen, og bruker den for å utarbeide skredvarslet på Varsom. Vi har til enhver tid en meterolog og tre fra skredvarslinga på vakt.

– Er det mulig å sende inn informasjon som er feil og dermed kan lage trøbbel?

– Nei. Vi har så mange observasjoner og så mye informasjon at det garantert ikke blir feil. Nettopp derfor er det viktig at så mange som mulig sender inn info, det spiller ingen rolle hvem man er, eller hvor mye peiling en har, sier Svarstad Andresen.