Det har vært mye blest om OL-kvaliken til snowboarderne i hele sommer, men dette gjelder likevel ikke bare i snowboardverdenen. For det er store sjanser for at twntip-kjørernes konkurranseserie og rankingsystem - AFP, heller ikke blir inkludert i en kvalik. Dermed sitter de like hardt i saksa som brettfolket. 

Aurdal syns det er bra at Terje Håkonsen engasjerer seg på vegne av snowboardsporten, og mener flere utøvere må jobbe mot FIS sin overkjørning av twintip og snowboard. 

- Jeg vet at ingen av kjørerne, hverken på ski eller brett, syns det er greit at FIS gjør det de gjør nå. FIS bør vise mer respekt for sporten, og for hva vi vil.

- Hvis kvaliken blir lagt utenom AFP har jo dere et like stort problem som snowboardmiljøet, så hvorfor har vi ikke hørt noe om det?
- Vi sitter nok i stor grad i samme båt som brettkjørerne. Vi vil komme til å støte på samme problem med FIS som de nå har møtt. 

- Hvorfor kommer ikke flere kjørere på banen?                                          - Jeg tror nok flere kjørere vil komme på banen etterhvert. Og det tror jeg også er veldig viktig for at ting skal bli som vi kjørerne vil ha det. En ting vi alle er enige i, er at vi vil ha et godt fungerende kvaliksystem som passer både FIS og kjørerne bra. I skrivende stund har vi ikke det, og det må man ta tak i nå. Dette er fremtiden til oss kjørere!

- Hvis dere også står i fare for å måtte velge mellom X Games og Dew Tour etc. vs. OL-kvallik, hva tror du folk kommer til å velge?
Det er her det store spørsmålet ligger. Jeg vil si at de fleste som stiller i disse store konkurransene helt sikkert har et mål om å komme seg til OL. Vi har våre tanker om hvordan en kvalik bør, og må gjennomføres. Både for å bevare de kommersielle konkurranser vi har, og for å gjøre en OL-kvalik gjennomførbar for kjørerne. Mange vil nok velge å fortsette med de komersielle konkurransene hvis FIS velger å se bort fra alt kjørerne mener. Og da blir det: Vil du til OL, må velge bort X Games og Dew Tour for å kunne sanke poeng i FIS sine kvalikkonkurranser. Noe som for meg virker heelt håpløst. da blir det jo slik at man må vie en hel sesong til å kanskje klare å komme seg til OL, og dermed misse de største kommeresielle konkurransene som er så utrolig viktig for en kjører. Og også en stor del av grunnen til at mange kjører konkurranser.

- De fleste av dere virker jo veldig positive til OL, hva tror du et sånt mesterskap kan tilføre sporten?
- Jeg tror et OL kan gjøre mye for sporten vår. Herregud, det er OL! Det betyr mer annerkjennelse, mer TV- tid, mer penger inn i bildet og kanskje også større rekrutering. MEN, om kvalikgjenonnomføringen setter kjørerne i et ultimatum, vil det ikke bli gøy å kvalifisere seg til OL, det vil bli noe som "man bare må gjøre" for å komme seg inn, og man vil miste andre store konkurranser. Jeg vet ikke om det er det FIS tenker? Kjørerne vil komme til å stille opp uansett? Vil du ikke stille til FIS-kvalik? -Neivel, men da får du heller ikke stille til OL. Mulig de mener de har så stor makt og at de ikke bryr seg mye om hvordan kvaliken blir gjennomført. Men jeg vet at mange av de beste kjørerne ikke bare kommer til å bukke og smile, og gjøre akkurat det FIS vil at de skal gjøre når det kommer til stykket, noe som igjen vil ødelegge for FIS.

- Hvor godt rustet er FIS til å gjennomføre en egen kvalik?
- Jeg tror FIS tar seg litt vann over hodet om de tror at de kan klare å gjennomføre en god kvalik som kjørerne er happy med. For meg virker det helt ulogisk at man ikke skal bruke systemer som TTR og AFP i  kvalifiseringen. Det vil hjelpe kjørerne, tidskjema og FIS utrolig mye. Nå virker det bare som at FIS har låst seg fast i at det er deres vei, eller ingen vei. Og at vi bare skal være happy med at det i det hele tatt er en gren i OL. Men vi kan ikke lene oss tilbake og la FIS få styre hele skuta uten av vi skal ha noe vi skulle ha sagt. Vi har alt vi skulle få sagt i denne saken og vi kan ikke la FIS få ta over og gjøre hva de vil med sporten vår.

- Hva tenker du om måten IOC og FIS har opptrådt på i denne saken?
- Jeg syns det startet greit. Det var tydeligvis gode samtaler mellom TTR og IOC/FIS, men visa ender med det samme, 95% av gangene. FIS overkjører og bestemmer, ettersom de sitter på den store makten. Noe  
jeg syns er helt feil... De ser tydeligvis den store verdien i sportene våre, men vil bare gjøre ting på deres måte.

 - Hva mener du bør gjøres fremover, og hva må til for å gjennomføre kvaliken på en ordentlig og rettferdig måte?
Jeg mener FIS bør se på hva som ligger klart til de på bordet. Se på de konkurransene som man har og jobb ut ifra det. Å lage noe helt nytt for å kunne sanke poeng til et OL virker for meg helt totalt håpløst  
og fjernt. Hvorfor? Kjørerne vinner hvertfall ingenting på det, og jeg klarer ikke å se at FIS gjør det heller. Jeg mener, hva blir dette hvis ikke kjørerne selv er fornøyde?