– Skien er ikke ulik de brede skiene som brukes i dag til løssnøkjøring. Skia er om lag 170 centimeter lang og er 14,5 cm på det bredeste midt på. Det er et opphøyet parti midt på skien med et horisontalt hull igjennom til feste av bindingen. Skien er datert til å være 1300 år gammel og er laget av bjørk. Det er tidligere funnet ski i Norge, Sverige og Finland som i form er ganske like skia fra Reinheimen. Det spesielle i dette tilfelle er at også mye av bindingen er bevart, sier arkeolog i Oppland, Espen Finstad til Fri Flyt.

Annonse

MODERNE FORM: Ser du likheten? Dagens pudderski er vanligvis litt lengre, men så har vi frikjørere blitt litt høyere på 1300 år også. Foto: Vegard Vike (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo) 

Høyfjellsski

Finstad er arkeolog og konservator i Oppland fylkeskommune, og sentral i arbeidet med funnene i Reinheimen i Lesja kommune– og andre steder i Oppland. Skien ble funnet om lag 1600 meter over havet i nedkanten av en snøfonn, i et område med mange spor etter reinsdyrfangst, som dyregraver og bågåsteller (oppmuring i stein hvor jegeren satt i skjul med pil og bue). Også i dag er det villrein i området. Vanligvis blir slike eldgamle ski funnet i myrer i lavlandet.

– Det er all grunn til å tro at det har vært en jeger som har brukt skien. Så kan man jo spekulere hvorfor denne hele skia ble liggende igjen i fjellet. Skia virker tilsynelatende hel og brukbar. Ble skia mistet, eller har personen forulykket på en eller annen måte, lurer Finstad.

LES OGSÅ: Rockere og tapere

Frikjøringsski?

– Er det noe som tyder på at skiene ble brukt til rekreasjon på den tida?

– Tja, det er umulig å si, men det er mange beretninger fra sagalitteraturen om at det ga status å beherske skikjøring. Mange konger nevnes som dyktige skiløpere. Selv om vi ikke skal ta det bokstavelig, sier det noe om statusen. I Kongsspeilen, den gammelnorsk boka i høvisk fremferd og gode skikker på 1200-tallet, fortelles det om hvor dyktige skiløpere kunne bli. Det står blant annet at enkelte er så dyktige på ski at de kjører inn og stikker ni reiner eller flere med spydet sitt i ett renn. Også fra 17- og 1800-tallet har vi beretninger om dyktige skiløpere og jegere som kjørte inn rein i unnabakke på ski, sier Finstad.

Lokalavisa Vigga omtaler funnet som sensasjonelt. Hva er det mest spesielle med skia?

– Det er nok at bindingen er så godt bevart. Inne i hullet midt på skien er det bevart rester etter vidjespenning av bjørk, samt lærreimer som har vært brukt som bakreimer, og det er svært uvanlig å finne. Det er faktisk den eneste skia fra norsk forhistorie hvor både ski og binding er bevart og det er bare ett annet tilsvarende funn i hele verden og det er fra Finland, sier Finstad.

1000 ÅR GAMMEL FRIKJØRING: Reinsjegerne kjørte hissige unnabakker på variert føre for å komme nær villreinen for over 1000 år siden. Da måtte skiene ha både utsving, rocker og bindinger som ga kontroll. Illustrasjon av en tenkt situasjon fra 1800-tallet. Fra boka Jotunheimen: Historien, maten, turene. Tegning av Jon Olav Helle.