Finansminister Siv Jensen ynskjer i lag med regjeringa å auke momsen på heiskort med to prosent for 2018. Dette betyr mykje for eit allereie pressa norsk reiseliv.

-Ei momsauke vil innebere ei prisauke på både heiskort og på norske hotell som igjen vil føre til at det blir enda dyrare å velge Noreg som alpint reisemål, både for norske og utanlandske reisande. Veldig mange alpinanlegg og hotell slit med lønsemda, særleg ute i distrikta. Svært få av våre medlemmar driv med overskot, seier Camilla Sylling Clausen, dagleg leiar i Alpinanleggenes Landsforening og Norske Fjell AS i ei pressemelding til Fri Flyt.

Annonse

I Alpinanleggenes landsforening kjenner dei seg skuffa.
-Dette var ikkje ein del av skatteforliket på Stortinget våren 2016. Me har stolt på at regjeringa vil senke skattane for næringslivet, og ikkje auke dei – i motsetnad til kva opposisjonen har varsla, seier Sylling Clausen.

Frå 2016 til 2017 var reiseliv den næringa som hadde størst prosentvis sysselsettingsvekst i privat sektor i Noreg, kan me lese på nettsidene til NHO Reiseliv. Kva som blir framtida no er heller uvisst.

-Dei seiste par åra har me opplevd ein medvind med ein god turistvekst og ei auke i både sysselsetting og verdiskaping. No aukar momsen ytterlegere med to prosent etter ei auke på to prosent for to år sidan. Dette viser det motsette av at det satsast på reiseliv, seier Sylling Clausen.

HEISKØYRAR: Kjem Kim Boberg til å velge norske skianlegg til vinteren, eller vel han å halde seg heime Sverige? Foto: Tore Meirik

Som abonnent på et av Fri Flyts magasiner får digital tilgang på alle plussartikler. Se for eksempel: