Nye skiheiser innebærer relativt store og synlige naturinngrep. Partiene på høyresiden er opptatt av at kommunene selv skal få bestemme om de vil ha skiheiser i sine fjell eller ikke, men jo lenger mot venstre du kommer, jo mer restriktive blir partiene, og jo mer makt skal staten ha (og dermed klarte spørsmålet om skiheiser å summere forskjellen på den politiske høyre- og venstresiden).

FrP ønsker at kommunene selv skal bestemme, SV frykter full frislipp, De Grønne vil ha enda mer kritiske miljøvurderinger, Krf tar æren for nyheisen i Tryvann og Arbeiderpartiet er fornøyd med sin innsats, som altså er dagens regelverk.

Annonse

Dagens spørsmål: Bør det legges begrensninger på utbygging av skiheiser i Norge? Hvorfor/ hvorfor ikke?

Fremskrittspartiet (FrP), v. kommunikasjonsrådgiver Lars Joakim Hanssen:

– FrP mener det er viktig å ta vare på norsk natur. Som regel kan dette ivaretas selv om områdene aktivt brukes av grunneiere eller andre. FrP legger prinsippet «vern gjennom bruk» til grunn – det kan være nødvendig å ha restriksjoner som hindrer ødeleggelse, men aktivitet og tilgjengelighet som ikke er til skade, ser vi ikke noe i veien for. For å unngå konflikter og at lokalbefolkningen føler seg overkjørt av staten, men vi at spørsmål om utbygging i større grad må avgjøres lokalt.

Høyre (H), v. politisk rådgiver Mette Tønder:

– Nei. Utbygging av nye skiheiser er noe kommunene må regulere innenfor sin arealplan.

Kristelig Folkeparti (Krf), v. partiets rådgiver i Energi- og miljøkomiteen, Christoffer Sahl:

– KrF er generelt positivt innstilt til utbygging av skiheiser og anlegg som innbyr til fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er allerede i dag begrensninger for utbygging av skiheiser og anlegg, spesielt i verneområder og nasjonalparker. Da Markaloven for Oslomarka ble vedtatt i Stortinget, var KrF en aktiv forkjemper for at loven ikke skulle fungerer som hinder for utvidelse av Tryvann vinterpark, noe vi også fikk gjennomslag for.

Senterpartiet (Sp), v. politisk rådgiver Ole Johnny Stavn:

– Senterpartiet mener at dette skal avgjøres i forbindelse med arealplanene som utarbeides i kommunene.

Venstre (V) v. rådgiver i partiets stortingsgruppe, Camilla Edi Hille:

– Noe av det unike med Norge er den urørte naturen. Venstre er bekymret for at økt aktivitet i høyfjellet skal gå på bekostning av viktige naturverdier og vil derfor ha en restriktiv politikk for utbygging av hytter og anlegg på høyfjellet , også skiheiser. Noen fjelltopper er – og blir -  kun tilgjengelige for dem som tar på seg fellene og går opp.

Arbeiderpartiet (Ap) v. Anne Odden, informasjonsleder, Aps stortingsgruppe:

– Utbygging av skiheiser følger vanlig kommunal planprosess. Vi ser ikke noen grunn til å ha ytterligere begrensinger enn det som ligger i dagens regelverk.

Sosialistisk venstreparti (SV) v. politisk rådgiver Robert Kippe:

– SV ønsker ikke fullt frislipp av skiheiser.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) v. De Grønnes 1. kandidat, Rasmus Hansson:

– Skiheiser som ikke ødelegger natur eller kulturlandskap bør avgjøres lokalt som andre byggesaker. Utbygging av nye store alpinanlegg i tidligere lite berørte områder må vurderes kritisk ut fra miljø- og friluftshensyn. Sånne anlegg blir ofte svært dominerende i landskapet og det er blitt mange av dem.