– De skal nå gjennom vinteren hver komme med fem blogginnlegg i tekst og bilder med tanker og betraktninger rundt toppturlivet på ski. Med fokus på de gode turopplevelser og spesielt relatert til skredutfordringer og tryggere ferdsel i fjellterreng, sier Espen Nordahl, som er hjernen bak kampanjen og stipendet.

Blogginnleggene blir publisert på friflyt.no i løpet av vinteren. Slik beskriver Nordahl hvorfor det ble Leganger og Nilssen som vant stipendet:

– De viste stor entusiasme for tematikken topptur- og snøskredutfordringer. Toppturlivet med alle sine utfordringer er et mangesidig liv. Kunnskap er viktig for å fylle dette livet med en trygghet som gir opplevelser man føler seg komfortabel med og som gjør at alle kommer hjem fra tur hver gang. Det er viktig å bruke alle tilgjengelige kanaler, og blogginnlegg er en slik måte. Den personlige tilnærmingen tror vi er veldig viktig faktor for at folk skal kjenne seg igjen. Dette handler jo også mye om følelser. I denne konteksten representerer Esben og Maria to ulike personligheter, både hva gjelder alder, bakgrunn og tilnærming til toppturlivet. Men hver på sin måte har de uttrykt en bevisst engasjert holdning til livet ute i snødekte fjell. Så her vil vi nok få blogginnlegg med ulike refleksjoner som hver på sin måte vil bidra positivt med gledespredende blogginnlegg rammesatt av innspill til tryggere ferdsel i vinterfjellet. Vi gleder oss!

Alle bloggene blir publisert på friflyt.no gjennom vinteren.